ประเภทห้องพัก

ราคา 1,500 บาท/คืน
 • สามารถพักได้ 2-3 ท่าน (รวมอาหารเช้า 2 ที่)
 • เงินมัดจำค่าห้องพัก 500 บาท

หมายเหตุ: เข้าพัก 1 สัปดาห์ขึ้นไป คิดราคาทัวร์ 1,300 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)

เมนูอาหารเช้า :
  • อาหารเช้าแบบอเมริกัน กับกาแฟ/โอวัลติน/น้ำผลไม้
  • ข้าวผัดหมู/ข้าวผัดไก่
  • โจ๊กหมู/โจ๊กไก่


ราคา 2,000 บาท / คืน
 • สามารถพักได้ 2-3 ท่าน (รวมอาหารเช้า 2 ที่ )
 • มัดจำค่าห้องพัก 500 บาท

  • หมายเหตุ: เข้าพัก 1 สัปดาห์ขึ้นไป คิดราคาทัวร์ 1,800 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)

เมนูอาหารเช้า :
  • อาหารเช้าแบบอเมริกัน กับกาแฟ/โอวัลติน/น้ำผลไม้
  • ข้าวผัดหมู/ข้าวผัดไก่
  • โจ๊กหมู/โจ๊กไก่


ราคา 1,500 บาท
 • สามารถพักได้ 2-3 ท่าน (รวมอาหารเช้า 2 ที่)
 • เงินมัดจำค่าห้องพัก 500 บาท

หมายเหตุ: เข้าพัก 1 สัปดาห์ขึ้นไป คิดราคาทัวร์ 1,300 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)

เมนูอาหารเช้า :
  • อาหารเช้าแบบอเมริกัน กับกาแฟ/โอวัลติน/น้ำผลไม้
  • ข้าวผัดหมู/ข้าวผัดไก่
  • โจ๊กหมู/โจ๊กไก่

ราคา 3,000 บาท / คืน
 • เป็นห้องติดกันสามารถเปิดห้องทะลุถึงกันได้ พักได้ 4-5 ท่าน (รวมอาหารเช้า 4 ที่)
 • เงินมัดจำค่าห้องพัก 500 บาท

 • หมายเหตุ: เข้าพัก 1 สัปดาห์ขึ้นไป คิดราคาทัวร์ 2,800 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)

เมนูอาหารเช้า :
  • อาหารเช้าแบบอเมริกัน กับกาแฟ/โอวัลติน/น้ำผลไม้
  • ข้าวผัดหมู/ข้าวผัดไก่
  • โจ๊กหมู/โจ๊กไก่

ราคา 3,500 บาท/คืน
 • สามารถพักได้ 6 ท่าน (รวมอาหารเช้า 4 ที่).
 • เงินมัดจำค่าห้องพัก 500 บาท

 • Note: เข้าพัก 1 สัปดาห์ขึ้นไป คิดราคาทัวร์ 3,300 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)

เมนูอาหารเช้า :
  • อาหารเช้าแบบอเมริกัน กับกาแฟ/โอวัลติน/น้ำผลไม้
  • ข้าวผัดหมู/ข้าวผัดไก่
  • โจ๊กหมู/โจ๊กไก่